Canolfan Bwyd Cymru - Cymorth technegol i'r diwydiant bwyd
Canolfan Bwyd Cymru - Set fawr o dri o luniau o adeilad Canolfan Bwyd Cymru

Ymwadiad yn ymwneud r Wefan

Maer wybodaeth ar y wefan hon at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig.

Darperir yr wybodaeth gan Canolfan Bwyd Cymru a thra ein bod yn ymdrechun ddygn i ddiweddarur wefan a darparu gwybodaeth syn gywir, nid ydym yn gwarantu neun gwneud unrhyw gynrychiolaeth mewn perthynas r wefan hon, pa un a ydynt yn ddiamwys neun oblygedig, ynglyn chyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd y wefan neu pa un ai a ydywr wefan ar gael neur wybodaeth, cynnyrch, gwasanaethau neu unrhyw graffeg perthnasol sydd iw ganfod ar y wefan ar gyfer unrhyw bwrpas.

Os byddwch yn ymddiried mewn unrhyw wybodaeth, byddwch yn gwneud hynny ar eich menter eich hun. Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, heb gyfyngiadau, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a ddaw o ddefnyddio data neu elw, syn deillio neu syn gysylltiedig r defnydd or wefan hon.

Gallwch gysylltu gwefannau eraill trwy ein gwefan ni, ond nid ywr gwefannau hyn o dan reolaeth Canolfan Bwyd Cymru. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur a chynnwys y gwefannau hynny a pha un ai ydynt ar gael. Wrth gynnwys unrhyw ddolenni, nid yw hyn o reidrwydd yn awgrymu ein bod yn argymell nac yn cymeradwyor safbwyntiau syn cael eu mynegi ar y safleoedd hynny. Rydym yn gwneud pob ymdrech i gynnal a chadwr wefan fel ei bod yn gweithio heb broblemau.

Fodd bynnag, nid yw Canolfan Bwyd Cymru yn cymryd cyfrifoldeb am, nac yn atebol, os nad ywr wefan ar gael oherwydd materion technegol sydd y tu hwnt in rheolaeth.

 

 

 


| Ymwadiad | Hwyluso Mynediad | CSS Dilys | XHTML Dilys