Canolfan Bwyd Cymru - Cymorth technegol i'r diwydiant bwyd
Canolfan Bwyd Cymru - Set fawr o dri o luniau o adeilad Canolfan Bwyd Cymru

Staff

Gweler lluniau o'n Staff isod ynghyd ‚ disgrifiadau o'u cyfrifoldebau gyda Chanolfan Bwyd Cymru.

Cysylltwch ‚ ni:  Rhif ffŰn: 01559 362230  -  Ebost: gen@foodcentrewales.org.uk


Rheolwr y Ganolfan: Eirlys Lloyd

Image of Centre Manager - Eirlys Lloyd

 

 

 

 


Uwch- dechnolegydd Bwyd: Angela Sawyer

Image of Senior food technologist - Angela Sawyer

Angela sy'n gyfrifol am arwain y tÓm technolegol ac mae ganddi brofiad o weithio yn y diwydiant bwyd am 18 mlynedd. Mae'n meddu ar wybodaeth arbennig am gynhyrchion, er enghraifft, melysion, cig a bwydydd parod yn ogystal ‚ phrofiad o systemau ansawdd, datblygu cynnyrch a hyfforddi.

 


Cydlynydd: Janet Jones

Image of Coordinator - Janet jones

Ymunodd Janet ‚'r tÓm gweinyddol yn Ebrill 2005 yn dilyn swydd yn Adran Gyllid Awdurdod Iechyd Caerfyrddin. Ei phrif gyfrifoldebau yn cynnwys: goruchwylio materion yn ymwneud ‚ Gweinyddiaeth a Marchnata, gwaith yn ymwneud ag ariannu/cyllid (llyfrau cyfrifon prynu a gwerthu) yn ogystal ‚ threfnu cyfarfodydd/seminarau sydd i'w cynnal yng Nghanolfan Bwyd Cymru.

 


Gweinyddwraig y Ganolfan: Irene Moyle

Image of Centre Administrator - Irene Moyle

Cychwynnodd Irene weithio yn y ganolfan yn 2002, ei rŰl yw darparu cymorth gweinyddol a chydlynuír holl gyrsiau hyfforddiant a gynhelir gan y Ganolfan Bwyd. Yn flaenorol, bu Irene yn dal swyddi gweinyddol o fewn Awdurdodau Lleol ac enillodd brofiad o weithio yn y gwasanaeth bwyd wrth iddi redeg ei busnes arlwyo ei hun.

 


Technolegydd Bwyd: Rhian Jones

Image of Food Technologist - Rhian Jones

Mae gan Rhian dros 11 mlynedd o brofiad yn gweithio ar draws nifer o adrannauír diwydiant bwyd. Ers ymuno ‚ Chanolfan Bwyd Cymru yn 2005 mae hi wedi meithrin diddordeb arbennig mewn technoleg cig a llaeth, gan gydweithio ‚ chleientiaid i ddod ‚ chynnyrch newydd iír farchnad. Hefyd hi yw ein Hyfforddwr Diogelwch Bwyd Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd sydd hefyd yn cwmpasu ein darpariaeth o hyfforddiant ymarferol ar gyfer bwtsiera a gwneud caws.

 


Technolegydd Bwyd: Mark Jones

Image of Food Technologist - Mark Jones

Mae Mark yn rhan oír tÓm technoleg ac mae ganddo 14 blynedd o brofiad o weithio yn y diwydiant bwyd. Mae ganddo wybodaeth am gynnyrch llaeth ynghyd ‚ phrofiad o gynhyrchu, lliflinio ac uwchraddio, costau, systemau ansawdd, HACCP a datblygu cynnyrch.

 

 


Technolegydd Bwyd: Gerallt Morris

Image of Food Technologist - Gerallt Morris

Gweithia Gerallt iír tÓm technegol ac mae ganddo brofiad o weithio yn y diwydiant bwyd ers 5 mlynedd, 1 flwyddyn ar yr ochr cynhyrchu a 4 blynedd ar yr ochr Ansawdd. Mae ganddo wybodaeth am y diwydiant blasau, Consortiwm Manwerthu Prydain, HACCP, adalw cynnyrch ac olrheiniadwyedd. Mae ganddo radd mewn Cemeg o Brifysgol Caerdydd.

 


Technegydd Bwyd: Ceris Moyle

Image of Food Technician - Ceris Moyle

Ymunodd Ceris ‚ír tÓm technegol yn 2014 fel technegydd bwyd. Mae ei phrif gyfrifoldebauín cynnwys systemau dogfennaeth a rheoli ansawdd. Mae gan Ceris ystod eang o brofiadau gan ei bod yn gweithio yn y diwydiant bwyd ers 2002 ac mae wedi gweithio yn yr adrannau cynhyrchu, bwtsiera a manwerthu. Graddiodd yn 2014 gyda gradd mewn ĎTechnoleg Gwybodaeth mewn Busnesí.

 


Cynorthwyydd Cyffredinol: Amanda Draper

 

 

 | Ymwadiad | Hwyluso Mynediad | CSS Dilys | XHTML Dilys