Canolfan Bwyd Cymru - Cymorth technegol i'r diwydiant bwyd
Canolfan Bwyd Cymru - Set fawr o dri o luniau o adeilad Canolfan Bwyd Cymru

Unedau Deor

Yn 2005, gyda chymorth Arian Ewropeaidd Amcan 1 a nawdd cyfatebol oddi wrth Gronfa Adfywio Lleol Llywodraeth Cynulliad Cymru, llwyddwyd i sefydlu 4 Uned Ddeor o Safon Bwyd uchel yng Nghanolfan Bwyd Cymru

Unedau DeorDatblygwyd y prosiect er mwyn cynorthwyo cwmnau bwyd bychain arloesol i sefydlu a datblygu eu busnes.

  • 4 uned x 156 metr sgwr (yr ardal fewnol)
  • Yr Ardal Gynhyrchu 13m x 17m . Lle Swyddfa
  • Toiled
  • Ystafell ar gyfer y Staff
  • Ardal Hylendid
  • Ardal ar gyfer golchi offer
  • Prif Gyflenwad Dwr a Thrydan - cynnwys 3 cyfnod

Rhent blynyddol yn dechrau o 6,500 y flwyddyn

5 Mlynedd yw'r cyfnod hiraf y gellir rhentu


| Ymwadiad | Hwyluso Mynediad | CSS Dilys | XHTML Dilys