Cysylltu

Cysylltwch â ni heddiw i ddechrau datblygu cynnyrch newydd, i gael cymorth technegol, neu i gael achrediad.

Am ragor o wybodaeth am y ffyrdd y gallwn eich help i ddatblygu cynnyrch bwyd neu wella prosesau cynhyrchu er mwyn helpu eich busnes i dyfu, mae croeso i chi gysylltu â ni …

Ffôn: 01559 362230

E-bost: gen@foodcentrewales.org.uk

Rydym yn ceisio ymdrin â’ch ymholiad mor gyflym â phosibl bob amser.

 

 

 

 

Cyfeiriad:

Canolfan Bwyd Cymru
Parc Busnes Horeb
Horeb   
Llandysul
Ceredigion
SA44 4JG