Gwobrau Bwyd a Diod Cymru 2024

Roedd Gwobrau Bwyd a Diod Cymru yn tynnu sylw at gynhyrchwyr bwyd a diod fwyaf arloesol a chreadigol Cymru, gan ddod â’r diwydiant ynghyd ar gyfer noson o ddathlu, cydnabod a rhoi cyfle allweddol i arddangos rhagoriaeth.

Cynhelir yn Neuadd Brangwyn yn Abertawe, gan arddangos busnesau newydd i gwmnïau sefydledig sydd wedi dod yn enwau adnabyddus ledled y wlad.

Roedd y Gwobrau yn cynnwys 17 categori i gyd a denodd dros 300 o geisiadau. Ymhlith yr enillwyr roedd nifer o gleientiaid Canolfan Bwyd Cymru, gan dynnu sylw at y gefnogaeth rydym yn ei chynnig i gynhyrchwyr bwyd a diod wrth gynhyrchu cynhyrchion o ansawdd uchel yn y diwydiant:

 

Gwobr Arloesedd - Monarchs Crisps

Noddwyd y Wobr hon gan Arloesi Bwyd Cymru ac fe’i cyflwynwyd gan Reolwr Canolfan Bwyd Cymru, Angela Sawyer.

"Canolfan Bwyd Cymru yw'r sylfaen o'n llwyddiant ac mae wedi helpu ein busnes newydd, Monarchs Crisps, i dyfu mewn amryw o ffyrdd. Rydym yn wirioneddol ddiolchgar i'w staff anhygoel o gefnogol sydd wedi ein helpu ni'n bersonol ar sawl achlysur. Gyda phrofiad cyfyngedig yn y sector fel cyn-beirianwyr moduro, roedd yn gysurol gwybod y gallem ddibynnu ar arweiniad a chyngor tîm y ganolfan.

Roedd symud i'r uned ddeor ar y safle yn ein galluogi i logi ein gweithiwr cyntaf, cyflawni ein harcheb ryngwladol gyntaf a thrawsnewid i fusnes bach proffidiol. Mae cael mynediad at eu lle gweithgynhyrchu, cyfleusterau storio a gwasanaethau profi yn ein galluogi i barhau i ddatblygu cynnyrch, cynyddu cynhyrchiant ac ehangu ein tîm.” - Alex a Greg, Monarchs Crisps

Cynhyrchydd Bwyd a Diod y Flwyddyn In the Welsh Wind Distillery

"Mae Canolfan Bwyd Cymru wedi ein cynorthwyo a'n cefnogi mewn nifer o ffyrdd ers i ni sefydlu'r ddistyllfa yn 2018. Popeth o ddatblygu ein dogfennaeth HACCP, i brofi ein Finegr o Gasgen Gymreig - oedd yn ymddangos ar y gyfres Hairy Bikers Go Local, a chefnogaeth Ymchwil a Datblygu wrth i ni ddatblygu ein brag sengl Chwisgi Cymreig o haidd, a dyfwyd yma yng Ngheredigion. Maent wedi bod yn ased gwych i ni wrth i ni dyfu ein busnes.” - Ellen Wakelam, In The Welsh Wind.

 

Cynhyrchydd Bwyd a Diod o’r Fferm i’r Fforc – Brooke’s Wye Valley Dairy Co.

“Mae Canolfan Bwyd Cymru wedi bod yn gefnogaeth enfawr i ni, yn enwedig wrth fynd ati i arallgyfeirio i wneud caws.  Rydym wedi elwa ar eu harbenigedd mewn datblygu cynnyrch, gwybodaeth dechnegol a hefyd wrth baratoi ar gyfer ein hachrediad SALSA.   Am tua dwy flynedd roeddem yn gallu defnyddio cyfleusterau cynhyrchu CBC, cyn ceisio arweiniad ar ddyluniad y llaethdy caws wnaethom adeiladu ar ein fferm.  Rydyn ni’n gwerthfawrogi ac yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth rydyn ni wedi’i chael gan dîm Canolfan Bwyd Cymru!” - Hannah Turner, Brooke’s Wye Valley Dairy Co

 

Gwobr Gwydnwch Busnes Bwyd a Diod – The Moody Cow

 

Busnes Cynaliadwy Bwyd a Diod y Flwyddyn – Radnor Hills

 

Cafodd pum cleient Canolfan Bwyd Cymru Ganmoliaeth Uchel hefyd, sef:         

 

Cynhyrchydd Bwyd Bwyd a Diod – Caws Teifi Cheese

“Mae Caws Teifi a’i chwaer gwmni Da Mhile Distillery wedi’u lleoli ar Fferm Glynhynod, Llandysul, Ceredigion yn falch iawn o fod wedi derbyn CANMOLAETH UCHEL yng nghategori Cynhyrchwyr Bwyd a Diod Cymru yng ngwobrau 2024 yn ddiweddar. Hoffai’r ddau gwmni arobryn yma o Geredigion sy’n cynhyrchu cawsiau artisan organig a wisgi, gins a gwirodydd Cymreig organig ddiolch i Ganolfan Bwyd Cymru am yr holl gefnogaeth werthfawr y maent wedi’i darparu dros nifer o flynyddoedd.” — John Savage, Caws Teifi

 

Gwobr Seren Newydd Bwyd a Diod Cymru – Matthew Rees, Ham Caerfyrddin

“Diolch i Ganolfan Bwyd Cymru am y llongyfarchiadau. Rwy’n falch o fod yn rhan o’r diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru ac yn ddiolchgar am yr holl gefnogaeth a gawn gan Lywodraeth Cymru i gyd. Rydym mor ffodus i gael asiantaethau fel Canolfan Bwyd Cymru i’n cefnogi wrth i ni dyfu.” Matthew Rees, Caerfyrddin Ham

 

Bwyd a Diod Cymru o'r Fferm i'r Fforc – Pembrokeshire Gold

 

Busnes Bwyd a Diod Cymru yn Cynyddu – DoGoodly 

 

Uwchsgilio Busnes Bwyd a Diod Cymru - In the Welsh Wind

 

Y Cynghorydd Clive Davies yw Aelod Cabinet Ceredigion ar gyfer yr Economi ac Adfywio. Dywedodd: "Mae hyn yn newyddion gwych i'n cynhyrchwyr bwyd yma yng Ngheredigion. Mae'n wych gweld cymaint o gynnyrch o ansawdd yn cael eu cydnabod, ac mae pob un ohonynt wedi defnyddio cyfleusterau Canolfan Bwyd Cymru i ddatblygu a mireinio eu cynnyrch ar gyfer y farchnad ddefnyddwyr. Llongyfarchiadau mawr i bawb!”

 

Estynnwn ein llongyfarchiadau gwresog i'n cleientiaid gwerthfawr, ar eu llwyddiannau rhyfeddol; Mae eich ymroddiad a'ch rhagoriaeth wirioneddol yn gosod meincnod ar gyfer safonau diwydiant.

 

Cleientiaid CBC ar y rhestr fer sydd hefyd yn haeddu cydnabyddiaeth:

Busnes Artisan y Flwyddyn

 • Welsh Saucery

Cynhyrchydd Diodydd y Flwyddyn (mwy na 5 o weithwyr)

 • Brecon Carreg
 • Ty-Nant Spring Water

Entrepreneur y Flwyddyn

 • Richard Abbey – Do Goodly Foods

Cynhyrchydd y Flwyddyn o'r Fferm i'r Fforc

 • Cwmfarm Charcuterie Products
 • Pembrokeshire Gold
 • Pembrokeshire Lamb

Cynhyrchydd Bwyd y Flwyddyn

 • Caws Teifi Cheese

Gwobr Arloesedd

 • Dunbia Llanbydder

Cwmni Graddio'r Flwyddyn

 • Ty-Nant Spring Water

Cynhyrchydd Diodydd Bach y Flwyddyn (llai na 5 o weithwyr)

 • Dà Mhìle Distillery

Cychwyn Busnes y Flwyddyn

 • Daisy Bank Dairy

Gwobr Gwerthoedd Cynaliadwy

 • Bluestone Brewing
 • Green Up Farm
 • Radnor Hills

Busnes y Flwyddyn Uwchsgilio Bwyd a Diod Cymru

 • Brecon Carreg
 • In the Welsh Wind Distillery

Mae canlyniadau llawn i'w gweld ar wefan Gwobrau Bwyd a Diod Cymru: 2024 Awards | Food and Drink Awards