Llinell Gymorth COVID-19  PECYN OFFER COVID-19

   

Mae Canolfan Bwyd Cymru yn ganolfan technoleg bwyd bwrpasol sy’n cynnig cyngor, gwasanaethau technegol a hyfforddiant i fusnesau newydd, busnesau bach a chanolig a chynhyrchwyr bwyd sydd eisoes ar waith.